آشنایی با چاپ افست

2022-09-19


چاپ رنگی غنی شنژن خدمات چاپ افست محدود


Offset printing means uses ink and printing plates to transfer images and text onto paper or other materials. It is a high-quality printing method that is commonly used for commercial printing in large run like:

چاپ کتاب (چاپ کتاب کودک، چاپ کتاب آشپزی، چاپ کتاب عکس، چاپ کتاب تخته، چاپ رمان گرافیکی، چاپ کتاب متنی)

چاپ لوازم التحریر (چاپ نوت بوک، چاپ پلنر، چاپ ژورنال)

چاپ تقویم(چاپ تقویم روزانه، چاپ تقویم رومیزی، چاپ تقویم دیواری)

چاپ بازی رومیزی(چاپ کتاب قوانین، چاپ نقشه های جنگی، چاپ صفحه نمایش GM)


مراحل چاپ افست

1. CTP - کامپیوتر به صفحات

آصفحه چاپ برای هر رنگی که در فرآیند چاپ نهایی استفاده می شود ایجاد می شود، معمولاً رنگ های کامل CMYK، در مجموع 4 صفحه برای نیازهای چاپ یک طرفه.

از سیستم کامپیوتری ما گرفته تا ماشین های CPT.