فویل مهر چاپ کتاب

2022-09-19


نکات مهر زنی فویل -- چاپ کتاب خود درچاپ رنگ غنی شنژن محدودفویل مهر زنی یک روکش مخصوص است که در کتاب های چاپی برای بهبود ظاهر جلد کتاب استفاده می شود. با Shenzhen Rich Color Printing Limited، چاپ کتاب با مهر و موم فویل در رنگ های مختلف موجود است. برای گزینه های بیشتر با ما تماس بگیرید.