چه نوع صحافی را پیشنهاد می کنید؟

2022-01-11

ما طیف کاملی از صحافی را ارائه می دهیم که شامل دوخته شده با جلد گالینگور، صحافی کامل دوخته شده، صحافی کامل، صحافی فلکسی، صحافی کتاب تخته، دوخت زین، صحافی مارپیچی و سیم بند.جلد گالینگور ستون فقرات مربعی

جلد گالینگور ستون فقرات گرد

چسب پارگی آسان

Wire O Calendar

کتاب هیئت

روکش نرم دوخته شده

سیم O

مارپیچ

دوخت زین

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy