قالب بندی

2021-11-02

مطبوعات افست درخواست می کند که کل طرح بندی و قالب بندی صفحات داخلی به عنوان یک ذخیره شودفایل PDF با تمام فونت ها و تصاویر جاسازی شده و با وضوح 300 dpi ذخیره شده است.

 

صفحات داخلی باید بهاندازه تریم تمام شدهاز کتاب و به عنوان یک فایل PDF کامل حاوی تمام صفحات داخلی ذخیره شده است. هر جا که فکر می کنید مناسب است صفحات خالی اضافه کنید تا در نهایت تعداد صفحات (زوج) داشته باشید.

جلد بیرونی باید با هم به عنوان یک فایل جداگانه شامل جلد جلو، ستون فقرات و پشت تشکیل شود. یک خونریزی 0.125 اینچی را در سراسر محیط جلد کتاب ساخته شده گسترش دهید.

 

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy